2018/03/29

دندانپزشکی دیجیتال چیست؟

مثل خیلی صنایع جهانی دیگر، دندانپزشکی از کامپایل بسیاری از فرایندها بهره می گیرد، و درهای جدیدی را برای بهبودی بیماران باز کرده است. دوره بسیار […]
2018/03/20
آسیب های دندانی در ورزش

ورزش هایی که منجر به آسیب های دندان می شوند!

رایج ترین آسیب های دندانی در ورزش : آسیب های ورزشی یک ورزشکار به عنوان بخشی از مسیر زندگی شان شده است، طوری که جای زخم […]
2018/03/15
ارتودنسی دندان با دندان های پرکرده

ارتودنسی دندان های پر کرده!

آیا با وجود دندان های پرکرده ، می توان ارتودنسی انجام داد؟
2018/03/12
مینی ایمپلنت چیست

منظور از مینی ایمپلنت ها چیست؟

مینی ایمپلنت های دندانی از جمله گزینه های درمانی برای دندان های از دست رفته می باشند، اما همه نمی توانند از آن ها استفاده کنند. […]