2018/06/28
طراحی لبخند دیجیتالی چیست

از یک لبخند معمولی به یک لبخند دیجیتالی برسید!

منظور از لبخند دیجیتالی چیست؟ عالی بودن عملکرد و زیبایی دندان ها در دندانپزشکی زیبایی، در واقع یک هدف مهم است و تصادفی هم به دست […]
2018/06/25
ایمپلنت دندان در یک روز

ایمپلنت دندان در یک روز

منظور از انجام ایمپلنت دندان در یک روز چیست؟ آیا واقعا ایمپلنت دندان در یک روز انجام می شود؟! برای اینکه از این موضوع مطلع شوید، […]
2018/06/21
تفاوت دندانپزشکی زیبایی و ترمیمی

یک لبخند بی نقص با دندانپزشکی زیبایی و ترمیمی

دندانپزشکی زیبایی و دندانپزشکی ترمیمی چه تفاوتی با هم دارند؟ دندانپزشکی زیبایی در واقع نوعی دندانپزشکی می باشد که در آن ایرادات کلی ظاهر دندان و […]
2018/06/18
خصوصیات یک دندانپزشک زیبایی خوب

یک دندانپزشک زیبایی خوب چه خصوصیاتی دارد؟

معیارهای انتخاب یک دندانپزشک زیبایی خوب زمانی که به دنبال انجام یک روش زیبایی در دندانپزشکی زیبایی هستید، مطمئنا یکی از دغدغه هایتان هم پیدا کردن […]