جراحی لثه

2019/08/05

جراحی لثه چه کاربردهایی دارد؟

گاهی اوقات، جراحی لثه یا پریودنتال برای درمان بیماری های لثه انجام می شود.
2018/10/25
جراحی لثه یا پریودنتال

جراحی لثه چه موقع لازم است؟

جراحی لثه چیست؟ گاهی اوقات، جراحی لثه یا پریودنتال ممکن است به خاطر بیماری های لثه اتفاق بیفتد، یا به خاطر شرایطی مثل ژنژویت یا پریودنتیت. […]
2018/04/23
پیوند لثه چیست

با درد گرفت یا پیوند لثه چه کنید؟!

راه های خلاصی از درد پیوند لثه : اگر دندان ها دیر تر از زمان خودشان دربیایند، یا اینکه دندان حساسیت به سرما یا گرما داشته […]