دسته‌بندی نشده

2019/07/08

بجای ایمپلنت دندان می توان کار دیگری انجام داد؟

بجای ایمپلنت دندان می توان کار دیگری انجام داد؟ بجای اینکه ایمپلنت دندان انجام دهیم، می توانیم روش دیگری که جایگزین باشد انجام دهیم؟ در بسیاری […]
2016/11/27
چرا ایمپلنت را انتخاب می کنید؟

چه تفاوتی بین دندانپزشکی  زیبایی و دندانپزشکی ترمیمی وجود دارد؟

دندانپزشکی زیبایی فراتر از ترمیم یک دندان است, در دندانپزشکی زیبایی به دنبال رسیدن به ایده آل ترین نتیجه با توجه به تعریف فرد از زیبایی […]