2018/06/14
مراقبت های بعد از کشیدن دندان

بعد از کشیدن دندان خیلی مراقب باشید!

دلایل متعددی می باشد که چرا دندانپزشک دندانی را می کشد، از دندان عقل گرفته تا دندان های خراب. کشیدن دندان باید بدون وقفه صورت گیرد، […]