روکش دندان

2019/06/17
وایتنینگ دندان یا پرسلین ونیر

برای دندان شکسته غیر از روکش راهی هست؟

دنتال این لی ها و آن لی ها، Inlays و Onlays، جز روش های دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی می باشند که برای پوسیدگی های خفیف تا […]
2018/11/05
بهترین روکش دندان

بهترین نوع روکش دندان چیست؟

چه چیزهایی در انتخاب بهترین روکش دندان تاثیرگذارند؟ هیچ کس نمی خواهد به او گفته شود که حتما نیاز به دندانپزشکی ترمیمی دارد، اما راحت تر […]
2018/10/29
مزایای روکش کامپوزیت

آیا روکش کامپوزیت خوب است؟

روکش های کامپوزیت : عملکرد و زیبایی آیا یکی از دندان های عقبی تان با روکش ترمیم شده است، اما نمی خواهید یکی از روکش های […]
2018/09/03
دنتال این لی

بهترین راه جلوگیری از خرابی دندان ها

بهترین گزینه درمانی برای دندان ها، دنتال این لی یا Dental Inlay است! دنتال این لی چیست؟ منظور دنتال این لی چیست؟ چه زمانی دندانپزشک یکی […]