2018/06/07
حساسیت دندان ها بعد از جرمگیری

حساسیت دندان بعد از سفید کردن دندان

بعد از درمان دندان ها و سفید کردن آن ها، معمولا حساسیت دندان پیش می آید. خصوصا که این کار به صورت عمقی صورت گرفته باشد. […]
2018/04/09
حساسیت دندان ها بعد از جرمگیری

حساسیت دندان ها بعد از جرمگیری

چرا بعد از جرمگیری دندان ، دندان ها حساس می شوند؟ بعد از انجام یکسری درمان های دندانپزشکی مثل جرمگیری دندان ، خصوصا که دندان عمیقا […]