2019/07/22

کامپوزیت باندینگ برای چه کسانی مناسب است؟

کامپوزیت رزین : کامپوزیت رزین باندینگ هم روش سریعی می باشد، هم غیر تهاجمی و روش کم هزینه ای است.
2018/08/20
باندینگ دندان

بجای باندینگ دندان می توان کار دیگری کرد؟

بجای باندینگ دندان می توان کار دیگری کرد؟ هر کسی کاندیدای سفید کردن یا وایتنینگ دندان نمی باشد. بلیچینگ در صورتی که پرکردنی های به رنگ […]
2018/04/05
کامپوزیت یا آمالگام

چرا مردم کامپوزیت را به آمالگام ترجیح می دهند؟

مواد پرکردنی سفید مثل کامپوزیت بهترین لبخند را به شما می دهد!