مزایای ایمپلنت دندان

روکش موقت چیست
روکش موقت چیست؟
2018/08/23
فرق مینی ایمپلنت و ایمپلنت
فرق مینی ایمپلنت و ایمپلنت در چیست؟
2018/08/31
ایمپلنت دندان

ایمپلنت دندان

ایمپلنت دندان چطور از تحلیل استخوان جلوگیری می کند؟

از دست دادن دندان نه تنها خوردن را برای بیمار سخت تر می کند، همچنین می تواند در یک حس خودآگاهی را حتی به هنگام لبخند زدن به هر فرد بدهد. از دست دادن طولانی مدت دندان منجر به از دست دادن بافت استخوان فک می شود. همین می تواند دندان های باقی مانده را از جای خود خارج کند، و حتی شکل صورت به صورتی که انگار تو رفته باشد، نشان دهد. در دندانپزشکی زیبایی یکی از بهترین راه هایی که می تواند از تحلیل استخوان در پی از دست دادن دندان ها جلوگیری کند، ایمپلنت دندان می باشد.

ایمپلنت های دندانی یک راه حل دائمی برای بازیابی عملکرد و بهبود سلامت دهانی می باشند و از تحلیل استخوان جلوگیری می کند.

چطور از دست دادن دندان باعث تحلیل استخوان می شود؟

استخوان فک نیاز به یک حمایتی دارد تا به شکل طبیعی خودش و همان تراکم باقی بماند. این دندان ها خودشان حمایتی را برای خوردن و جویدن ایجاد می کنند. این حرکت منظم دندان ها باعث می شود که استخوان فک رشد کند و دوباره ساخته شود تا از دندان ها حمایت کند. زمانی که دندانی از دست می رود، استخوان فک مدتی بعد محرکی دریافت می کند، و منجر به از دست دادن عرض، ارتفاع و حجم استخوان فک می شود. از آن جایی که استخوان فک تحلیل می رود، خصوصا در مواردی که بسیاری از دندان ها از دست رفته اند، ساختار صورت می تواند تغییر کند.

چطور ایمپلنت دندان از تحلیل استخوان جلوگیری می کند؟

دنتال ایمپلنت ها به عنوان یک درمان تاثیرگذار در جایگزینی از دست دادن دندان ها می باشند و از تحلیل بافت استخوان فک جلوگیری می کنند. ایمپلنت دندان با درمان های جایگزین دندان های از دست رفته دیگر، متفاوت می باشد، مثل بریج دندان و پروتز دندان، طوری که شکل دندان طبیعی را اجرا می کنند.

جلوگیری از تحلیل استخوان با ایمپلنت دندان

ایمپلنت های دندان پست های تیتانیومی کوچکی هستند که با جراحی به استخوان فک سوار می شوند. دنتال ایمپلنت ها به ترمیم های دیگر دندانی متصل می شوند، از جمله روکش دندان، بریج دندان، و پروتز دندان.

به جهت اینکه ایمپلنت دندان موفقیت آمیز باشد، استخوان فک باید اطراف ایمپلنت رشد کند که به این پروسه، osseointegration می گویند. چون ایمپلنت دندان مثل یک دندان طبیعی عمل می کند، استخوان فک دوباره محرکی دریافت می کند و دوباره به بازسازی آن ها جواب می دهد و همانطور که دندان طبیعی می باشد، عمل می کنند.

چه کسانی می توانند کاشت دندان انجام دهند؟

دنتال ایمپلنت نیاز به یک جراحی دهانی کوچکی دارد. کسانی که از سلامت دهانی خوبی برخوردار باشند، لثه ها و دندان های سالمی داشته باشند، و سیگاری نباشند، می توانند این جراحی را انجام دهند. آن هایی که سیگار می کشند، باید قبل از جراحی ترک کرده باشند و در طی ریکاوری، ریسک خطا در ایمپلنت و عوارض آن را کاهش می دهد.