بجای ایمپلنت دندان می توان کار دیگری انجام داد؟

توسعه فک بالا
چه موقع کودکان نیاز به درمان فک دارند؟
2019/07/01
دندان های مصنوعی چطور ساخته شدند؟
2019/07/15

بجای ایمپلنت دندان می توان کار دیگری انجام داد؟

بجای اینکه ایمپلنت دندان انجام دهیم، می توانیم روش دیگری که جایگزین باشد انجام دهیم؟

در بسیاری از افراد، دندان درد ممکن است ترس زیاد و عمیقی برای بیمار به وجود آورد.

واقعیت این است که خیلی ها هستند که دندانپزشک می تواند آن ها را با موجی از عواطف و احساسات ببیند.

و اشاره کند که  سعی کند از این ترس ها در ویزیت هایی که دارد دوری کند.

مشکلاتی که برای دندان ها پیش می آید به مرور اگر درمان نشود، بدتر می شود.

به خاطر اینکه بخش زیادی از افرادی که از اضطراب دندانپزشکی رنج می برند مشکلشان را بدون هیچ چکاپی رها می کنند.

در چنین مواردی، ممکن است دندان شان را به خاطر یک سهل انگاری از دست بدهند.

بیماری های شایعی مثل پوسیدگی دندان و بیماری لثه منجر به از دست دادن دندان می شوند.

دندانپزشکان در روش های سنتی از بریج و دندان مصنوعی استفاده می کنند تا دندان بیمار را جایگزین کنند.

ایمپلنت های دندانی یکی از بزرگترین اختراعات قرن ۲۰ام می باشند.

اما اخیرا دوباره پیشرفت هایی در دندانپزشکی انجام شده که از سلول های بنیادی استفاده می کنند.

آیا سلول های بنیادی جایگزین طبیعی دندان ها می باشند؟

ممکن است بگویید که برای ادامه زندگی نیاز به دندان هم حیاتی است.

دندان های شیری که در سنین ۱۲ الی ۱۳ سالگی کامل افتاده اند و جای خود را به دندان های دائمی داده اند.

محققان طبق تحقیقاتی که کرده اند، با بررسی سلول های بنیادی به این رسیده اند که می توان دندان های جدید را در افراد بزرگسال، رشد داد.

طبیعیت و ذات ممکن است مزایای بسیاری بیشتری نسبت به ایمپلنت های دندان داشته باشد.

ایمپلنت های دندان به خاطر پچییدگی و سختی کار و نیز هزینه اش، خیلی رایج نیست.

روش سلول های بنیادی هم تقریبا نه چندان دور یک روش قابل دسترسی و نیز بسیار مقرون به صرفه خواهد بود.

به عنوان مثال ، ایمپلنت های دندان نمی توانند در افرادی که شرایط خاصی دارد، جایگزین شوند.

در دنتال ایمپلنت نیاز به جراحی دهان می باشد که اخیرا پیشرفت های چشمگیری هم داشته است، اما با وجود پیشرفت هایی که در تکنولوژی بوده، دنتال ایمپلنت ها بدون مشکل نیستند.

برخی اشکالات بالاقوه می باشند که موارد زیر را شامل می شوند :

زمان ترمیم

طول مدت پروسه

سناریوهای ناکارآمد

عدم وجود تحقیقات به اندازه کافی برای طول عمر ایمپلنت ها

حال این سلول های بنیادی که شاید روزی درمان دندان های از دست رفته باشند، چه می باشند؟

بدن شامل یکسری سلول های خاص می باشد. از زمان تولد، ریز ریز این سلول ها در کل بدن لازم می باشند.

انقدر تشکیل می شوند تا تمام اندام ها و سیستم های مختلف بدنی را می سازند.

سلول های بنیادی در اکثر بافت های بدن یافت می شوند و به ایجاد و دوباره ساختن بدن کمک می کنند.

محققان هم طبق تحقیقاتشان به این رسیده اند که سلول های بنیادی در دندان های شیری و بزرگسال می باشند.

این سلول ها توانایی بازسازی خودشان را دارند.