ایمپلنت دندان در یک روز
ایمپلنت دندان در یک روز
2018/06/25
ایمپلنت دندان
آیا انجام ایمپلنت دندان درد هم دارد؟
2018/07/02
طراحی لبخند دیجیتالی چیست

طراحی لبخند دیجیتالی چیست

منظور از لبخند دیجیتالی چیست؟

عالی بودن عملکرد و زیبایی دندان ها در دندانپزشکی زیبایی، در واقع یک هدف مهم است و تصادفی هم به دست نمی آید. به طور پیوسته توسط یک روش سیستماتیک برای تشخیص، ارتباطات، برنامه ریزی های درمانی، اجرا و نگهداری بوده که به چنین مرتبه ای رسیده است.

لبخند دیجیتالی یا DSD (DIGITAL SMILE DESIGN) :

لبخند دیجیتالی یک پروتکل مفهومی چند منظوره دارد که مزایای قابل توجهی را در پی دارد :

  • توانایی های تشخیصی که از طریق ارزیابی هایی زیبایی شناختی و ساختاری درونی و بیرونی تسهیل می شود.
  • بهبود ارتباطات بین اعضای یک تیم ارائه دهنده تا به یک درک بصری بهتر، و آموزش و انگیزه بیمار برسند.
  • افزایش اثربخشی ارائه موارد و در نتیجه پذیرش این موارد
  • کارایی کلینیکی و قابل پیش بینی از طریق تکنولوژی دیجیتالی

از لحاظ اخلاقی DSD یا همان لبخند دیجیتالی شامل ترمیم لبخند، یا بهبود پروسه لبخند بیمار می باشد که می تواند به عنوان یک طرح درمان اهداف، خواسته ها و انتظارات را با تیم ترمیمی به اشتراک بگذارد. ارتباط بین بیمار و متخصصین دندانی، با گرفتن تصاویر، فیلم و غیره می باشد که تمامی مراحل درمانی را شامل می شوند. تجارب بسیاری که در سراسر دنیا بسیار دیده شده است. زمانی که نیازمندی های فنی برای ترمیم دندان با نیازهای عاطفی و خواسته های بیمار همراه باشد، نتایج عالی در بر خواهد داشت و لبخندی زیبای برای او دارد. یک مسیری که اعتماد به نفس بیمار را می سازد و بالا می برد.

طراحی لبخند دیجیتالی چیست

امروزه داشتن یک دهان و دندان های عاری از هرگونه مشکلات بیولوژیکی و عملکردی، رضایت بیماران را در بردارد. میل آن ها به داشتن یک لبخند طبیعی می باشد که با ویژگی های فیزیکی و خصوصیات اخلاقی آن ها هماهنگ تر خواهد بود. دندانپزشکانی که DSD را انجام می دهند، از همه عوامل کمک کننده ای که بیمار را راضی می کند، آگاهند. برای اینکه به یک لبخند دیجیتالی هنرمندانه رسید، مجموعه ای از مهارت های مناسب نیاز می باشد تا تبدیل به یک طراحی لبخند دیجیتالی عالی شد. هر طراحی سفارشی که برای هر بیمار صورت می گیرد، می تواند به وضوح با ایده بیمار بهبود یافته و تجسم شود. بنابراین، مفهوم DSD این اجازه را به دندانپزشک می دهد تا از مزایای آن برای بیمار بهره ببرد و لبخندی بسازد که نشان دهنده شخصیت بیمار می باشد و نتیجه ای رضایت بخش در پی خواهد داشت.

مفاهیم کلی آن طبق تجزیه و تحلیل مقیاس های صورت و دندان بیمار می باشد، در واقع از یک مجموعه عکس های دیجیتالی با کیفیت بالا در این مورد استفاده می شود؛ تا بتوان روابط بین دندانها، لثه ها، لب ها و لبخند را در صورت مورد بررسی قرار داد.