راه حلی هست که دوره درمان ارتودنسی کمتر شود؟

مسواک زدن بریس های دندان
بریس های دندان را چطور تمیز کنیم؟
2019/06/03
وایتنینگ دندان یا پرسلین ونیر
برای دندان شکسته غیر از روکش راهی هست؟
2019/06/17
راه های کاهش طول درمان ارتودنسی

راه های کاهش طول درمان ارتودنسی

آیا راهی هست که دوره درمان ارتودنسی بیمار کوتاه تر شود؟!

بد نیست اول سری به انواع درمان ارتودنسی بزنیم، و درباره دوره درمان هر کدام بدانیم :

بریس های سنتی :

در دهه های اخیر، بریس هایی استفاده می شدند و می شوند، که از بندهای فلزی برای هر دندان استفاده می کنند.

امروزه، بریس های سنتی سیم ها ها را تنها با یک براکت چسبیده شده به سطح رویی دندان نگه می دارند.

یکسری بند می باشند که برای آنکورهای عقبی استفاده می شوند.

گزینه دومی که بریس های سنتی روی آن ها سوییچ کرده، به شکل براکت های سرامیک رنگ دندان هم دیده می شوند.

طول درمان این نوع از درمان ارتودنسی تقریبا خوب است، اما به خاطر جلب توجهی که می کند، بیشتر بیمار به سمت براکت های سرامیکی در این روش می رود.

الاینرها :

الاینرها هم تری های شفافی هستند که هر دوهفته یک بار باید عوض شوند تا حرکت دندان ها به درستی انجام شود.

تقریبا باید به مدت ۲۰ تا ۲۲ ساعت در دهان بمانند.

سپس برای میل وعده های غذایی یا مسواک زدن می توانند درآورده شوند.

نامی که این الاینرها را همه می شناسند، اینویزیلاین می باشد.

این الاینرها هم طول درمانشان تقریبا مثل درمان سنتی می باشد.

بریس های لینگوال :

بریس های لینگوال خیلی شبیه به بریس های سنتی می باشند، با این تفاوت که به پشت دندان چسبانده می شوند.

بریس های زبانی یا لینگوال تقریبا نامرئی هستند و سریعتر از روش سنتی نتیجه می دهند.

حالا با تمام این تعاریف، سوالی که پیش می آید، راه حل سریعتری برای درمان ارتودنسی دندان ها نیست؟!

اخیرا محصولاتی ارائه شدند که به تسریع درمان با بریس ها خیلی کمک می کنند.

اولین محصول معرفی شده : AcceleDent

AcceleDent

محصول AcceleDent یک تری می باشد که به مدت ۲۰ دقیقه در روز روی بریس ها یا الاینرها قرار می گیرد.

این تری می لرزد، و میکروپالس هایی را به دندان ها می فرستد.

سازنده این محصول می گوید که یان پروسه زمان درمانی را به میزان ۵۰ درصد کاهش می دهد.

دومین محصول معرفی شده : Propel

کاهش طول درمان ارتودنسی با Propel

در درمان Propel، دندانپزشک زیبایی یک پروب نازکی روی لثه ها و داخل استخوان یکی دو جا اطراف دندان قرار می دهد.

در این پروسه دهان با مواد موضعی بیحس می شود.

محصول Propel مزیتی که دارد، بریس ها، دندان ها را از طریق استخوان حرکت می دهند، یا بافت زنده.

در نتیجه باعث می شود دندان سریعتر حرکت کند.

این روش درمانی برای کسانی مناسب است که الاینر یا بریس سنتی استفاده می کنند.

بیشتر از یک بار هم می تواند انجام شود، با فواصل درمانی بین ۶ تا ۸ هفته.