محافظت از دندان در برابر پوسیدگی با روشی نوین!

جنس پروتزهای دندانی
پروتزهای دندانی از چه جنسی می باشند؟
2018/02/21
درمان ریشه دندان
آیا راه دیگری برای عصب کشی دندان هست؟
2018/03/01
یونومر سیلانت شیشه ای

یونومر سیلانت شیشه ای

یونومر سیلانت های شیشه ای چیست؟

همانطور که دندانپزشکان به مراقبت از دندان ها در برابر پوسیدگی با پوشش دندان می پردازند، مواد جدیدی هم در این بین برای کامل کردن این پروسه به بازار آمده است. یونومر سیلانت شیشه ای یکی از جدیدترین سیلانت هایی می باشد که دندانپزشکان به عنوان جایگزین برای افراد مسن و جای مواد مبتنی بر رزین استفاده می کنند. اغلب هم روی مولارهای دائمی کار می شوند ـ دندان هایی که میل به پوسیدگی بیشتری هم دارند ـ سیلانت های دندانپزشکی دندان ها را مهر و موم کرده و روی دندان ها فیشور می شوند. با این مواد از تماس باکتری های دهان و اسید معده جلوگیری می شود.

یونومرهای شیشه ایی که شامل سیلانت های برپایه رزین می باشند استفاده نمی شوند و کاربرد آن ها مقداری متفاوت است.

یونومر سیلانت های شیشه ای :

در این نوع سیلانت ها از سه ماده اصلی استفاده می شود : اسید مایع، پودر شیشه، و آب. این اسید با پودر شیشه به همراه آب واکنش نشان می دهد، و ماده ای را ایجاد می کند که می تواند سطحی از رطوبت برسد و اجازه می دهد آب از آن عبور کند. سیلانت های بر پایه رزین باید روی یک سطح خشک اعمال شوند و آب را دفع می کنند. از طرفی دیگر یونومر سیلانت های شیشه ای به طور طبیعی در محیط مرطوب دهان حل می شود و در نتیجه باعث حفاظت دندان در برابر پوسیدگی ها می شود.

یونومر سیلانت های شیشه ای

پوشش دندان :

اگر یک سیلانت به طور کامل به دندان نچسبد، مینای دندان که به زیر آن می باشد مستعد پوسیدگی می شود. پوشش یک دندان شامل آمادگی آن، قرار دادن سیلانت بروی آن و ست کردن آن با یک نور محافظت شده می باشد. دندانپزشک زیبایی ممکن است اجازه دهد که خودش سفت و سخت تر شود. سیلانت های بر پایه رزین نیاز دارند به بروی سطح دندان وصل شوند، شستشو شوند و سپس خشک شوند تا پوشش خوبی از آب دربیاید. اما جداکردن و خشک کردن یک دندان در محیط مرطوب دهان می تواند خود یک چالش باشد ـ خصوصا که دندان به طور کامل از لثه بیرون نزده باشد.

به گفته یک دندانپزشک زیبایی یونومرهای شیشه ای سیلانت بیشتر میل به خوب فرم گرفتن دارند آن هم زمانی که خشک کردن دندان خیلی سخت باشد. مثل وقتی که فیشورها خیای عمیق باشند یا زمانی که دندان هنوز کامل از لثه بیرون نزده باشد.

آزادسازی فلوراید :

از دیگر مزایای یونومر شیشه ای سیلانت این است که فلوراید آزاد می کند، و به مستحکم کردن دندان ها کمک می کند. اگر یونومر شیشه ای فرم کاملی از پوشش را برای دندان فراهم نکند یا در طی زمان نشتی داشته باشد، یون های فلوراید آزاد می شوند که در این صورت هنوز هم از برخی مینای دندان ها محافظت می کنند.

با این وجود، ماهیت نفوذی یونومر شیشه ای به محافظت آن در برابر پوسیدگی های دندانی محدود می شود. در واقع همانند فلوراید داخل خمیردندان عمل می کند. به خاطر اینکه این فلوراید می تواند به راحتی از سطوح دندان عبور کند و سطح دندان را مستحکم تر کند. سیلانت های بر پایه رزین به فلوراید این اجازه را نمی دهند.