مینی ایمپلنت بهتر است ایمپلنت معمولی؟

بهترین نوع روکش دندان
آیا روکش دندان خوب است؟
2018/11/19
پرکردن دندان
آیا روکش لومینیر هم خوب است؟
2018/11/26
مینی ایمپلنت یا ایمپلنت سنتی

مینی ایمپلنت یا ایمپلنت سنتی

مینی ایمپلنت با ایمپلنت معمولی چه فرقی دارد؟

تابحال به این فکر کردید که ایمپلنت لبخند دوباره زیبایی به شما می دهد؟

از تفاوت های آن ها چطور؟ می دانید چه تفاوت هایی بین ایمپلنت های سنتی و مینی ایمپلنت ها می باشد؟

اگر مثل خیلی های دیگر دندانی از دست دادید، یکی دوتا یا سه تا، بر اثر هر حادثه ای، فکر ایمپلنت به سرتان زده؟!

دندان هایی که ممکن است به خاطر بیماری خاصی یا پوسیدگی از دست داده باشید، فکر نمی کنید نیاز به ایمپلنت شدن توسط یک متخصص ایمپلنت دارند؟

البته مهم نیست چندتا دندان از دست دادید! از دست دادن دندان ها می توانند منجر به مشکلات متعددی در دهان شوند، مثل :

  • مشکل بایت و جویدن غذا
  • از دست دادن بخش زیادی از استخوان فک، که منجر به لاغرترشدن و پیرتر شدن چهره می شود
  • مشکل در صحبت کردن و فهمیده شدن
  • شیفت دندان ها که منجر به مشکلات بایت می شوند
ایمپلنت های دندانی برای کمک به شما آماده اند! جای خالی دندان هایتان را پرکنید تا دوباره لبخند زیبایتان برگردد!

در حال حاضر بسیاری از اطلاعاتی که در رابطه با ایمپلنت های سنتی و مینی ایمپلنت ها دارید، به شما می دهیم.

حقایقی که نیاز دارید بدانید واقعا کدام برایتان بهتر هستند؟

از اساس ایمپلنت ها چه می دانید؟

همه دنتال ایمپلنت ها چه سنتی چه مینی، به طور خاصی جای ریشه دندان ها کار می کنند.

در واقع می شوند بیس دندان های مصنوعی.

چندین گزینه درمانی هم هستند که برای ایمپلنت ها می باشند، مثل روکش، پروتز دندان یا بریج دندان.

ایمپلنت های استاندارد با پستی که دارند داخل استخوان فک با جراحی قرار می گیرند. در واقع اباتمنت ها به پست بعد از بهبود لثه متصل می شوند.

پروسه ای که شش ماه طول می کشد!!! (بهبود لثه)

این اباتمنت ها ایمنی دندان های مصنوعی را بالاتر می برند.

مینی ایمپلنت ها هم گزینه های عالی هستند، در صورتی که استخوان فک برای ایمپلنت های سنتی مناسب نباشد.

با این حال، پیشنهاد پیوند استخوان داده می شود، تا استخوان فک برای حمایت ایمپلنت آماده شود.

مینی ایمپلنت ها از ایمپلنت های سنتی بسیار کوچکتر هستند و نیاز به استخوان کمتری برای فیوز شدن دارند.

لثه هایتان هم سریعتر با مینی ایمپلنت بهبود پیدا می کنند. به این معنا که می توانند دندان های مصنوعی را در همان روز قرار داد.

مینی ایمپلنت ها از یک تکه به جای دو تکه ساخته شده اند. هیچ اباتمنت جدایی هم نیست که به بالای بیس ایمپلنت پیچ شود.

مینی ایمپلنت

بالای مینی ایمپلنت ها به لثه می چسبد تا از دندان های جدید محافظت کند.

انتخاب درست ایمپلنت برای دهان تان :

اگر استخوان فک سالم باشد، ایمپلنت های سنتی بهتر کار می کنند.

به عبارتی محکم تر از مینی ایمپلنت ها می باشند و می توانند عملکرد بهتری داشته باشند.

با این وجود، مینی ایمپلنت ها انتخاب خوبی با پیچیدگی کمتری هستند. در واقع همان بیس مقاوم را برای اتصال روکش، پروتز یا بریج دارند.

حتی نیازی به هزینه و تلف وقت ندارید.

آیا بین هزینه های مینی ایمپلنت و ایمپلنت های معمولی تفاوتی است؟

هزینه های ایمپلنت ها شاید فکر کردن به آن ها زیاد باشد. در واقع، ممکن است بزرگترین عامل در تصمیم گیری شما باشند.

اما این هزینه کردن ها به خودتان بستگی دارد. در حالت کلی، مینی ایمپلنت ها هزینه شان نصف ایمپلنت های سنتی می باشد. دلایلی هم برای هزینه کمشان هست :

ایمپلنت

پروسه انجام مینی ایمپلنت ها کم تهاجمی تر است و نیاز کمتری به دریل کردن دارد.

مینی ایمپلنت ها کوچکتر از ایمپلنت های سنتی می باشند، به خاطر همین نیاز کمتری به مواد خام برای ساختن دارند.

زمان بهبودی مینی ایمپلنت ها کمتر است، و ویزیت های کمتری هم نیاز دارد.

البته عوامل زیادی هستند که روی هزینه نهایی ایمپلنت تاثیر می گذارند.

در مشاوره اولیه ای که دارید، جزییات کلی هردو نوع ایمپلنت به شما داده می شود. حتی از هزینه هرکدام گفته می شود.